© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Caputfieste

Een jaarlijks terugkerend fenomeen ??

Reeds weken zitten we al in de ban van het coronavirus en zijn we aan ons kot gekluisterd. Samenkomsten van grote groepen van de bevolking werden

verboden voor onbepaalde tijd en massaevenementen worden ondertussen verboden tot eind augustus. Zo hebben we al onze paaseierenraap en onze

buurtwandelingen, die we in mei voorzien hadden, al van onze activiteitenkalender moeten annuleren.

Op het ogenblik hebben we, ook al treed er binnenkort een versoepeling op van de lockdown coronamaatregelen, er echter totaal geen zicht op hoe het allemaal verder zal verlopen, hoelang we in deze situatie gaan zitten en of er al of niet een heropflakkering zou kunnen komen in het najaar. De coronacrisis geeft ons dus geen enkele garantie dat het feest dit jaar kan doorgaan. Deze onzekerheid maakt het er nu niet gemakkelijker op om iets te kunnen organiseren. Daarbij zal het eveneens afhankelijk zijn van hoe de scholen in september zullen kunnen werken. Daarom heeft het bestuur in samenspraak met zijn medewerkers en met de directie van de beide scholen besloten om dit jaar een sabbatjaar in te lassen wat betreft de Caputfieste. De Caputfieste, die voorzien waren op zaterdag 26 september, zullen dit jaar dus niet plaatsvinden. Volgens het verloop van de coronacrisis zullen er, indien de situatie het toelaat, wel kleinere initiatieven genomen worden waarbij we kort op de bal kunnen spelen. We brengen jullie daarvan zeker tijdig op de hoogte. Voor de Caputfieste kijken we alvast uit naar 2021.

Voor de versie van 2021 worden er ook nog steeds helpende handen gevraagd.

Bij de organisatie van het buurtfeest zijn helpende handen onontbeerlijk en daarvoor rekenen we op heel wat vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Om naar de toekomst toe de werking te kunnen blijven verzekeren zijn wij op zoek naar nieuwe hulpkrachten. Wil jij ook een handje toesteken bij de voorbereiding? Bij het ophangen en afdoen van de vlagjes? Vrijdagavond bij de opbouw van de tenten en het podium? Overdag tijdens de activiteiten? Of liever ‘s avonds bij het opruimen? Iedereen die op één of andere manier wil helpen kan zich melden bij Miel Van den Troost, Populierendreef 65 of via miel@buurtcaputsteen.be.
Hierbij een aantal mooie beeldjes van de Caputfieste van 2019 :
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Caputfieste

Een jaarlijks terugkerend

fenomeen ??

Reeds weken zitten we al in de ban van het coronavirus en zijn we aan

ons kot gekluisterd. Samenkomsten van grote groepen van de

bevolking werden verboden voor onbepaalde tijd en

massaevenementen worden ondertussen verboden tot eind augustus.

Zo hebben we al onze paaseierenraap en onze buurtwandelingen, die

we in mei voorzien hadden, al van onze activiteitenkalender moeten

annuleren.

Op het ogenblik hebben we, ook al treed er binnenkort een versoepeling op van de lockdown coronamaatregelen, er echter totaal geen zicht op hoe het allemaal verder zal verlopen, hoelang we in deze situatie gaan zitten en of er al of niet een heropflakkering zou kunnen komen in het najaar. De coronacrisis geeft ons dus geen enkele garantie dat het feest dit jaar kan doorgaan. Deze onzekerheid maakt het er nu niet gemakkelijker op om iets te kunnen organiseren. Daarbij zal het eveneens afhankelijk zijn van hoe de scholen in september zullen kunnen werken. Daarom heeft het bestuur in samenspraak met zijn medewerkers en met de directie van de beide scholen besloten om dit jaar een sabbatjaar in te lassen wat betreft de Caputfieste. De Caputfieste, die voorzien waren op zaterdag 26 september, zullen dit jaar dus niet plaatsvinden. Volgens het verloop van de coronacrisis zullen er, indien de situatie het toelaat, wel kleinere initiatieven genomen worden waarbij we kort op de bal kunnen spelen. We brengen jullie daarvan zeker tijdig op de hoogte. Voor de Caputfieste kijken we alvast uit naar 2021.

Voor de versie van 2021 worden er ook nog

steeds helpende handen gevraagd.

Bij de organisatie van het buurtfeest zijn helpende handen onontbeerlijk en daarvoor rekenen we op heel wat vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Om naar de toekomst toe de werking te kunnen blijven verzekeren zijn wij op zoek naar nieuwe hulpkrachten. Wil jij ook een handje toesteken bij de voorbereiding? Bij het ophangen en afdoen van de vlagjes? Vrijdagavond bij de opbouw van de tenten en het podium? Overdag tijdens de activiteiten? Of liever ‘s avonds bij het opruimen? Iedereen die op één of andere manier wil helpen kan zich melden bij Miel Van den Troost, Populierendreef 65 of via miel@buurtcaputsteen.be.